Cân cá nhân điện tử chính xác với công nghệ cảm biến thông minh cho phép thết lập giá trị giảm cân mục tiêu

Tính năng:

. Ứng dụng kỹ thuật cảm biến thông minh

. Độ chính xác 50g

. Khả năng cân đến 150Kg

. Chức năng cài đặt trọng lượng mục tiêu trong quá trình giảm cân

. Chức năng tính thông số BMI