About YTECO

This author has not yet filled in any details.
So far YTECO has created 203 blog entries.

Giấy chứng nhận đăng ky doanh nghiệp vào ngày 27/ 11/ 2014 – Thông báo thành lập địan điểm kinh doanh hiệu thuốc số 3

Vui lòng click vào đây để tải về

By |November 28th, 2014|Công bố thông tin|Comments Off on Giấy chứng nhận đăng ky doanh nghiệp vào ngày 27/ 11/ 2014 – Thông báo thành lập địan điểm kinh doanh hiệu thuốc số 3

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

By |October 28th, 2014|Công bố thông tin|Comments Off on Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

By |October 14th, 2014|Công bố thông tin|Comments Off on Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT MỘT NĂM 2014

Vui lòng click vào đây để tải về

By |August 6th, 2014|Thông tin nhận cổ tức 2014|Comments Off on THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT MỘT NĂM 2014

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014

By |August 5th, 2014|Thông tin nhận cổ tức 2014|Comments Off on THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014

CÔNG TY YTECO KY HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BDO

Click vào đây để xem

By |July 9th, 2014|Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán, Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán 2014|Comments Off on CÔNG TY YTECO KY HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BDO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Click vào đây để tải về

By |July 9th, 2014|Báo cáo tình hình quản trị công ty 2014|Comments Off on BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Biên bản đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

Nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

By |June 2nd, 2014|Biên bản và nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông, Biên bản và nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông 2014|Comments Off on NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2014

Báo Cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệp vụ năm 2014

By |May 15th, 2014|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014|Comments Off on Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014

Công ty YTECO trở thành Khách hàng vàng của EXIMBANK

By |May 15th, 2014|Thông tin mới về công ty|Comments Off on Công ty YTECO trở thành Khách hàng vàng của EXIMBANK

Warning: fopen(./.ips1.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/yteco/public_html/wp-content/themes/Avada/footer.php on line 2