TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

Tuyển Trình dược Viên

Vị trí tuyển dụng :  Trình Dược Viên
Số lượng ứng viên cần tuyển :  5
Mức lương : thỏa thuận                                       

YÊU CẦU CHUNG

Giới tính : Nam
Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu
Sức khỏe : […]

By |November 6th, 2015|TUYỂN DỤNG|Comments Off on TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TỔ BẢO TRÌ

Vị trí tuyển dụng: nhân viên tổ bảo trì.
Số lượng ứng viên cần tuyển: 01 người
Mức lương: Thỏa thuận.

 

YÊU CẦU CHUNG

Giới tính: Nam
Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
Sức khỏe: tốt
Độ tuổi: Từ 20-30 tuổi.
Hộ khẩu thường trú: Không yêu cầu.

 

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Nơi làm việc: 181 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 – TP. […]

By |October 13th, 2015|TUYỂN DỤNG|Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TỔ BẢO TRÌ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

Vị trí tuyển dụng:Trình Dược Viên .
Số lượng ứng viên cần tuyển: 05 người
Mức lương: Thỏa thuận.                                   

YÊU CẦU CHUNG

Giới tính :Ưu tiên Nam
Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu.

Sức khỏe: tốt

Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Kinh nghiệm […]

By |March 11th, 2015|TUYỂN DỤNG|Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tài chính ngân hàng.
Số lượng ứng viên cần tuyển: 01 người
Mức lương: Thỏa thuận.

YÊU CẦU CHUNG

Giới tính: Nữ
Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
Sức khỏe: tốt
Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên
Hộ khẩu thường trú: Không yêu cầu.

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Nơi làm việc: 181 Nguyễn Đình Chiểu – Quận […]

By |March 11th, 2015|TUYỂN DỤNG|Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI HIỆU THUỐC.

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng tại Hiệu thuốc.
Số lượng ứng viên cần tuyển: 03 người
Mức lương: Thỏa thuận.                             

YÊU CẦU CHUNG

Giới tính :Nữ.
Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu.

Sức khỏe: tốt

Độ tuổi: Từ 20 đến 25 tuổi
Kinh nghiệm : […]

By |March 11th, 2015|TUYỂN DỤNG|Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI HIỆU THUỐC.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng: Phụ trách phát triển sản phẩm Trang thiết bị y tế – DCYK 2. Số lượng ứng viên cần tuyển: 03 người 3. Mức lương: Thỏa thuận   YÊU CẦU CHUNG 1. Giới tính: Nam/ Nữ 2. Tình trạng hôn nhân: Không […]

By |October 15th, 2012|TUYỂN DỤNG|Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG