Thông báo thanh lý xe TOYOTA 16 chỗ

Vui lòng click vào đây để tải nội dung

By |August 28th, 2015|THÔNG TIN, Thông tin mới về công ty|Comments Off on Thông báo thanh lý xe TOYOTA 16 chỗ

Công ty YTECO trở thành Khách hàng vàng của EXIMBANK

By |May 15th, 2014|Thông tin mới về công ty|Comments Off on Công ty YTECO trở thành Khách hàng vàng của EXIMBANK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY YTECO 2013

Vui lòng click vào đây để tải tài liệu này về

By |April 8th, 2014|Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính 2013|Comments Off on BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY YTECO 2013

THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO Nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014; Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Yteco, kính chúc toàn thể Quý Cổ đông năm […]

By |January 24th, 2014|Thông tin bạn cần biết, Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin mới về công ty|Comments Off on THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

THƯ CHÚC TẾT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI ĐẾN CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Kính gửi: CÁN BỘ – NHÂN VIÊN CÔNG TY YTECO Nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014; Thay mặt Lãnh đạo Công ty Yteco, kính chúc toàn thể Cán bộ – Nhân viên công ty năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn có niềm vui, thành đạt trong cuộc sống. Chúc […]

By |January 24th, 2014|Thông tin bạn cần biết, Thông tin mới về công ty|Comments Off on THƯ CHÚC TẾT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI ĐẾN CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 (Từ 01/ 07/ 2013 – 31/ 12/ 2013)

By |January 24th, 2014|Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013, Thông tin bạn cần biết, Thông tin mới về công ty|Comments Off on BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 (Từ 01/ 07/ 2013 – 31/ 12/ 2013)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 (Từ 01/ 01/ 2013 – 31/12/ 2013)

By |January 24th, 2014|Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013, Thông tin bạn cần biết, Thông tin mới về công ty|Comments Off on BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 (Từ 01/ 01/ 2013 – 31/12/ 2013)

KỶ YẾU KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY YTECO

Click vào đây để tải về

By |January 22nd, 2014|HÌNH ẢNH, Thông tin bạn cần biết, Thông tin mới về công ty|Comments Off on KỶ YẾU KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY YTECO

CÔNG TY YTECO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh – YTECO công bố thông tin chuyển nhượng cổ phiếu đã đầu tư tại Công ty Cổ phần mắt kính Sài Gòn Leningrad (SALENOPTIC) như sau: Số cổ phần chuyển nhượng: 132.600 Chiếm tỷ lệ: 20% Mệnh giá mỗi […]

By |January 17th, 2014|Thông tin bạn cần biết, Thông tin mới về công ty|Comments Off on CÔNG TY YTECO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Click vào đây để tải về

By |October 11th, 2013|Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính 2013|Comments Off on BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013