Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán

Công ty yteco ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS

By |August 18th, 2015|Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán, Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán 2015|Comments Off on Công ty yteco ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS

CÔNG TY YTECO KY HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BDO

Click vào đây để xem

By |July 9th, 2014|Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán, Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán 2014|Comments Off on CÔNG TY YTECO KY HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BDO

CÔNG BỐ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh – YTECO công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP Hồ Chí Minh theo hợp đồng số 027/HCM/2013/HĐKT-BDO ngày 16/9/2013.

By |September 17th, 2013|Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán, Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán 2013, Thông tin mới về công ty|Comments Off on CÔNG BỐ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013