HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2018

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2018

HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐÀO TẠO GMP CHO TOÀN BỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on ĐÀO TẠO GMP CHO TOÀN BỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

HỌP TỔNG KẾT NĂM 2017

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on HỌP TỔNG KẾT NĂM 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC CHÚC TẾT CÁN BỘ NHÂN VIÊN 2018

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on TỔNG GIÁM ĐỐC CHÚC TẾT CÁN BỘ NHÂN VIÊN 2018

KY NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 4-1-2018

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on KY NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 4-1-2018

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 2017

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2017

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2017

DẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

By |June 7th, 2018|HÌNH ẢNH|Comments Off on DẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017