1008, 2018

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

August 10th, 2018|Comments Off on Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng

2. Số lượng ứng viên cần tuyển: 02 người

3. Mức lương: Thỏa thuận

YÊU CẦU CHUNG

1. Giới tính: Không yêu cầu

2. Tình trạng hôn nhân: […]

706, 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2018

June 7th, 2018|Comments Off on HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SHARPHACO 2018

706, 2018

HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

June 7th, 2018|Comments Off on HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 

706, 2018

ĐÀO TẠO GMP CHO TOÀN BỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

June 7th, 2018|Comments Off on ĐÀO TẠO GMP CHO TOÀN BỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

706, 2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

June 7th, 2018|Comments Off on HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

706, 2018

HỌP TỔNG KẾT NĂM 2017

June 7th, 2018|Comments Off on HỌP TỔNG KẾT NĂM 2017